Obchodní podmínky

Správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o Ochraně fyzických osob (“GDPR”) je Petr Malý, Labská 12, 289 41, Pňov-Předhradí, IČ 00910481 (“Správce”). Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění objednávky a případná komunikace mezi Správcem a Objednatelem. Objednatel nesmí bez předchozího souhlasu Správce prodávat ani poskytovat obsah třetím stranám. Zdrojem informací pro obsah těchto stránek jsou veřejně dostupná data a osobní zkušenost Správce. Správce neposkytuje žádnou záruku na aplikaci a služby s ní spojené. Take-Off se soustředí na běžný mluvený projev. Kategorie angličtiny zde použité nutně nereflektují oficiální úrovně angličtiny, jak je definuje Společný evropský referenční rámec. Právní vztahy, které nejsou předmětem těchto obchodních podmínek, podléhají platným právním předpisům České Republiky