Purchase

Already have an account? Click here to login

Billing Information

Order Summary

  • Course: Poslechový Workshop
  • Access Plan: Doživotní přístup
  • Terms: 271.00
Have a coupon? Click here to enter your code

Payment Details

  • Powered by Stripe
  • Pro manuální platbu nám pošlete email s fakturačními údaji, platební instrukce dostanete v odpovědi.